Računanje z odstotki
 

Računanje z odstotki vaja 23


Zapiši odstotek 44% kot ulomek z imenovalcem 50.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Marija Janeva