Računanje z odstotki
 

Računanje z odstotki vaja 26


Zapiši odstotek 70% kot ulomek z imenovalcem 10.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Marija Janeva