Definicija odvoda
 

Definicija odvoda vaja 77


Narišite graf funkcije in zapišite enačbo sekante grafa, ki gre skozi točki z abscisama 1 in 2, v vseh treh oblikah. V isti koordinatni sistem narišite še sekanto in zapišite v katerih točkah sekanta seka koordinatni osi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič