Odvodi trigonometričnih funkcij
 

Odvodi trigonometričnih funkcij vaja 20


Izračunajte abscise točk, v katerih ima krivulja tangente s smernim koeficientom 3.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej