Odvod sestavljene funkcije
 

Odvod sestavljene funkcije vaja 6


Podana je krožnica


  • Zapišite koordinati središča krožnice in njen polmer.


  • Pod katerim kotom seka krožnica abscisno os v točki ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej