Maščobe
 

Maščobe vaja 14


Prikazana je verižna molekula glukoze. Obkroži in poimenuj vse funkcionalne skupine v molekuli glukoze. 

glavni avtor in urednik gradiva: Samo Jamšek