Vaje z več reakcijami
 

Vaje z več reakcijami vaja 1


Zapiši formule organskih produktov A, B in C. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe