Oksidacija in redukcija organskih spojin
 

Oksidacija in redukcija organskih spojin vaja 6


Dana je reakcija.
Katera spojina je vstopala v reakcijo, da dobimo dani produkt?


  • Cikloheksan-1,3-dial

  • Cikloheks-1,3-dien

  • Cikloheksan

  • Cikloheksan-1,3-diol


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe