Seštevanje in odštevanje vektorjev
 

Seštevanje in odštevanje vektorjev vaja 31


Dana je kocka z oglišči A, B, C, D, E, F, G, H (točka E je nad točko A). Poenostavite naslednjo razliko:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh