Seštevanje in odštevanje vektorjev
 

Seštevanje in odštevanje vektorjev vaja 5


Naj točke A,B,C in D ležijo na premici v danem vrstem redu. Rešite vektorsko enačbo:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh