Vektorji
 

Vektorji vaja 103


Točka I naj bo razpolovišče stranice FG, točka J razpolovišče stranice DH in točka K središče pravokotnika CDGH v kvadru ABCDEFGH (točka E leži nad točko A). Z vektorji in zapišite vektor 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh