Optična izomerija
 

Optična izomerija vaja 2


Spojini na sliki poišči asimetrične ogljikove atome. 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK