Pred konveksno zrcalo polmera 60 cm postavimo predmet visok 10 cm. Zrcalna slika naj bo 2 cm velika. Kam moramo postaviti predmet in kje bo njegova slika?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana