Zrcala
 

Zrcala vaja 11


Predmet stoji na razdalji 24 cm pred konkavnim zrcalom. Njegova slika je 6-krat pomanjšana. Kolikšna je goriščna razdalja zrcala? Nalogo reši tudi s konveksnim zrcalom. Nariši sliki preslikave. Kakšna razlika med obema preslikavama?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana