Zrcala
 

Zrcala vaja 1


Kako se spreminja razdalja slike od temena konkavnega zrcala, če spreminjamo razdaljo predmeta? Goriščna razdalja je 20 cm.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana