Predmet postavimo pred konkavno zrcalo na razdaljo 16 cm. Navidezna slika se pojavi na razdalji 40 cm za zrcalom. Kakšen mora biti polmer zrcala?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana