Polmer konveksnega zrcala je 60 cm. 15 cm od zracala postavimo predmet. Kje nastane slika in kolikšna je povečava?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana