Optične naprave
 

Optične naprave vaja 11


Vzemimo dve konveksni leči. Vsaka ima foriščno razdaljo 1 cm. Leči razmaknemo za 16 cm. Dobili smo preprost mikroskop. Kolikšna je povečava tega mikroskopa. Kam moramo postaviti predmet?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana