Utrditev snovi
 

Utrditev snovi vaja 6


V preglednici so najpogostejši priimki v Sloveniji in število oseb s tem priimkom za leto 2007. Tega leta je bilo v Sloveniji 2053540 prebivalcev (vir: Statistični urad RS).  • Izračunajte kolikokrat pogostejši je bil priimek Horvat od priimka Vidmar.

  • Koliko odstotkov oseb v Sloveniji je imelo priimek Novak?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh