Osnovni statistični pojmi
 

Osnovni statistični pojmi vaja 1


V letošnjem letu opazujemo prodajalne (trgovine) osebnih avtomobilov na slovenski obali.


  • opredeli populacijo in enoto

  • navedi vsaj tri opisne in številske spremenjljivke, ki bi nas pri navedenih enotah utegnile zanimati; navedi nekaj vrednosti teh spremenljivk in jih opredeli

  • navedi parametre


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Baruca