Osnovni statistični pojmi
 

Osnovni statistični pojmi vaja 12


Določi vrsto tabele.


Prihodi turistov po vrsti občin in vrsti turistov 2011 v RS:


Vir: Statistični urad RS


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Baruca