Osnovni statistični pojmi
 

Osnovni statistični pojmi vaja 3


Tabela prikazuje prebivalstvo po starostnih skupina, letu in spolu na dan 31. marca 2002.


Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.


Določi:


  • Populacijo,

  • enoto,

  • spremenljivke,

  • parametre.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Baruca