Osnovni statistični pojmi
 

Osnovni statistični pojmi vaja 7


Starost prebivalstva ob popisu prebivalstva je (obkroži):


  • številski znak(spremenljivka)

  • zvezni številski znak (spremenljivka)

  • opisni znak

  • diskretni številski znak


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Baruca