Ugotovite, ali je premica tangenta na parabolo .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar