Past Perfect Continuous Tense fb
 

Past Perfect Continuous Tense




Marina Mijič, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije angleščine v naslednjih krajih: Kranj.


Past perfect continuous je predpretekli čas. Opisuje dogajanje, ki se je odvijalo še pred nekim drugim preteklim dejanjem.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V angleščini poleg Past perfect continuous poznamo še predpretekli čas Past perfect simple, ki pa opisuje dogodek v predpreteklosti, ne dogajanja.


Raba



Past perfect continuous tense je predpretekli čas, ki je v angleščini sicer bolj redko uporabljen. Z njim opisujemo časovno zaporedje dejanj v preteklosti. Zato se moramo vprašati, katero dejanje se je v časovnem zaporedju (v preteklosti) zgodilo najprej. To dejanje nato postavimo v past perfect continuous. Za opis naslednjega dejanja pa največkrat uporabimo enega od preteklih časov:


Past Perfect Continuous lahko uporabljamo za opisovanje:


 • Trajajočega dejanja, ki se je odvijalo pred danim trenutkom v preteklosti


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Preteklega stanja oz. kot razlago pretekle posledice


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tipični časovni prislovi



Vezniki oz. časovni prislovi, ki se pogosto uporabljajo pri tem času so:

 • before (pred),

 • after (potem),

 • by the time (do takrat, ko),

 • when (ko).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Oblike



Past Perfect Continuous Tense lahko tvorimo v vseh treh oblikah:

 • trdilni,

 • nikalni,

 • in vprašalni obliki.


Poglejmo si jih podrobjene.


Trdilna oblika



Trdilno obliko stavka v Past Perfect Continuous tvorimo:


Trdilno obliko za vse osebe tvorimo po naslednjem pravilu:


Osebek + had been + nedoločnik + -ing



Trdilni stavki se lahko tvorijo z:

 • dolgo obliko (had been)

 • kratko obliko ('d been)

Pri kratki obliki pomožni glagol had skrajšamo z 'd.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblika



Nikalno obliko za vse osebe tvorimo po naslednjem pravilu:


Osebek + had not been + nedoločnik + -ing



Tudi nikalni stavki se lahko tvorijo z dolgo ali kratko obliko. Pri kratki obliki pomožni glagol had not skrajšamo s hadn't.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblika



Vprašalno obliko za vse osebe tvorimo po naslednjem pravilu:


Had + osebek + been + nedoločnik + -ing



Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalne oblike se lahko tvorijo tudi z vprašalnicami:

 • what,

 • why,

 • who,

 • when,...

ki jih postavimo pred pomožni glagol had.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pri vprašalni obliki ne moremo tvoriti kratke oblike.




glavni avtor in urednik gradiva: Marina Mijič