Past Perfect Continuous Tense
 

Past Perfect Continuous Tense
Marina Mijič, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije angleščine v naslednjih krajih: Kranj, Ljubljana.


Past perfect continuous je predpretekli čas. Opisuje dogajanje, ki se je odvijalo še pred nekim drugim preteklim dejanjem.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V angleščini poleg Past perfect continuous poznamo še predpretekli čas Past perfect simple, ki pa opisuje dogodek v predpreteklosti, ne dogajanja.


RabaPast perfect continuous tense je predpretekli čas, ki je v angleščini sicer bolj redko uporabljen. Z njim opisujemo časovno zaporedje dejanj v preteklosti. Zato se moramo vprašati, katero dejanje se je v časovnem zaporedju (v preteklosti) zgodilo najprej. To dejanje nato postavimo v past perfect continuous. Za opis naslednjega dejanja pa največkrat uporabimo enega od preteklih časov:


Past Perfect Continuous lahko uporabljamo za opisovanje:


 • Trajajočega dejanja, ki se je odvijalo pred danim trenutkom v preteklosti


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Preteklega stanja oz. kot razlago pretekle posledice


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tipični časovni prisloviVezniki oz. časovni prislovi, ki se pogosto uporabljajo pri tem času so:

 • before (pred),

 • after (potem),

 • by the time (do takrat, ko),

 • when (ko).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


OblikePast Perfect Continuous Tense lahko tvorimo v vseh treh oblikah:

 • trdilni,

 • nikalni,

 • in vprašalni obliki.


Poglejmo si jih podrobjene.


Trdilna oblikaTrdilno obliko stavka v Past Perfect Continuous tvorimo:


Trdilno obliko za vse osebe tvorimo po naslednjem pravilu:


Osebek + had been + nedoločnik + -ingTrdilni stavki se lahko tvorijo z:

 • dolgo obliko (had been)

 • kratko obliko ('d been)

Pri kratki obliki pomožni glagol had skrajšamo z 'd.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblikaNikalno obliko za vse osebe tvorimo po naslednjem pravilu:


Osebek + had not been + nedoločnik + -ingTudi nikalni stavki se lahko tvorijo z dolgo ali kratko obliko. Pri kratki obliki pomožni glagol had not skrajšamo s hadn't.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblikaVprašalno obliko za vse osebe tvorimo po naslednjem pravilu:


Had + osebek + been + nedoločnik + -ingPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalne oblike se lahko tvorijo tudi z vprašalnicami:

 • what,

 • why,

 • who,

 • when,...

ki jih postavimo pred pomožni glagol had.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pri vprašalni obliki ne moremo tvoriti kratke oblike.
glavni avtor in urednik gradiva: Marina Mijič