Past Simple Tense
 

Past Simple Tense
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Past simple tense je pretekli čas, ki opisuje dogodke in dejanja, ki so se zgodila v preteklosti. Za te dogodke je značilno, da:

 • so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo;

 • je čas teh dogodkov in dejanj znan.


OblikeGlagol v Past simple obliki tvorimo tako, da:


 • če je glagol pravilen, mu dodamo končnico -ed:


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • če je glagol nepravilen, uporabimo 2. obliko glagola (oz. Past Simple):


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Posebej pozorni moramo biti pri glagolu biti (be) v pretekliku, ki obstaja v dveh oblikah:

 • za osebe I, he, she, it: was

 • za osebe we, you, they: were


Zaradi dveh oblik glagola biti (be) v pretekliku, bomo v nadaljevanju glagol biti obravnavali ločeno od ostalih glagolov, ki imajo samo eno obliko.Trdilna oblikaTvorba trdilne oblike se nekoliko razlikuje, če v stavku nastopa glagol biti ali če nastopa pravilen ali nepravilen glagol.


Trdilno obliko z glagolom biti (be) tvorimo:


osebek + was / werePrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Trdilno obliko s pravilnim glagolom tvorimo:


osebek + glagol + končnica -ed


Trdilno obliko z nepravilnim glagolom tvorimo:


osebek + 2. oblika glagolaPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblikaTvorba nikalne oblike se nekoliko razlikuje, če v stavku nastopa glagol biti ali če nastopa pravilen ali nepravilen glagol.


Glagol biti zanikamo tako, da mu dodamo besedo not:

 • dolga oblika: osebek + was / were + not

 • kratka oblika: osebek + wasn't / weren'tPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pravilne in nepravilne glagole zanikamo z did not oziroma didn't, čemur sledi glagol v nedoločniku:

 • dolga oblika: osebek + did not + nedoločnik

 • kratka oblika: osebek + didn't + nedoločnikPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblikaTvorba vprašalne oblike se nekoliko razlikuje, če v stavku nastopa glagol biti ali če nastopa pravilen ali nepravilen glagol.


Pri glagolu biti vprašalno obliko tvorimo tako, da zamenjamo besedni red osebka in glagola biti; vse ostalo pa ostane enako.


was / were + osebekPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pri pravilnih in nepravilnih glagolih vprašalno obliko tvorimo tako, da na prvo mesto postavimo did, sledi osebek, nato glagol v nedoločniku:


did + osebek + nedoločnikPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Morebitne dodatne vprašalnice (Where / When / Why / How) vedno postavimo na prvo mesto.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


RabaPast Simple uporabljamo, ko:


 • opisujemo dogodke in dejanja, ki so se zgodila in zaključila v preteklosti.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • naštevamo dogodke in dejanja, ki so se zgodila in zaključila v preteklosti.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • v povezavi s Past tense continuous prekine dlje trajajoče dejanje v preteklosti.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tipični prisloviPri tvorjenju časa Past simple tense bodimo pozorni na tipične prislove:

 • yesterday


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • in (1876 / 2001 / 2011 / ...)


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • last (week / month / year / ...)


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • (ten minutes / seven weeks / five years / ...) ago


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »
glavni avtor in urednik gradiva: Saša Ferjan s.p.