Past Continuous Tense
 

Past Tense Continuous
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Past tense continuous uporabljamo, kadar opisujemo dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Za te dogodke je značilno, da:

 • niso bili zaključeni ob določenem času v preteklosti (nedovršna dejanja),

 • so trajali dlje časa.


OblikeStavek v Past tense continuous tvorimo:

 • s pomožnim glagolom to be / biti v pretekliku, torej was / were

 • in nedoločnikom, kateremu dodamo končnico -ing.


Stavek tvorimo:


osebek + was / were + nedoločnik + končnica -ingPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Posebej pozorni moramo biti:


Trdilna oblikaTrdilno obliko tvorimo:


osebek + was / were + nedoločnik + končnica -ingPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V trdilnih stavkih kratke oblike ne obstajajo.Nikalna oblikaNikalno obliko tvorimo tako, da zanikamo glagol biti, vse ostalo pa ostane nespremenjeno. Glagol biti zanikamo tako, da mu dodamo besedo not. Pogosto uporabljamo kratke oblike:

 • dolga oblika: was / were + not

 • kratka oblika: wasn't / weren't

Nikalno obliko torej tvorimo:


osebek + was / were + not + nedoločnik + končnica -ingPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblikaVprašalno obliko tvorimo tako, da zamenjamo besedni red: zamenjamo osebek in was / were, vse ostalo pa ostane nespremenjeno.


Tvorba vprašalne oblike:


was / were + osebek + nedoločnik + končnica -ingPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Morebitne dodatne vprašalnice (Where / When / Why / How) vedno postavimo na prvo mesto.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


RabaPast tense continuous uporabljamo:


 • za dogodke, ki v preteklosti ob določenem času niso bili zaključeni (nedovršna dejanja).


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Če govorimo o dogodkih, ki so se zaključili v preteklosti, torej dovršnih dejanjih, uporabljamo Past simple.  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • kadar se dva dogodka v preteklosti dogajata hkrati.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • kadar gre za dogodek, ki traja dlje časa.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Past tense continuous se velikokrat uporablja v povezavi s Past simple. Največkrat gre za dogodek v Past simple, ki prekine dlje trajajoče dejanje v Past tense continuous.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tipični prisloviPri tvorjenju časa Past tense continuous bodimo pozorni na tipične prislove:


 • while


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • from...to


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • when (v povezavi s Past simple)


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »
glavni avtor in urednik gradiva: Saša Ferjan s.p.