Zgradba atomov in ionov
 

Zgradba atomov in ionov vaja 10


Neznani atom ima vrstno število (Z) 13, v njegovem jedru se nahaja 14 nevtronov. Dopolni razpredelnico. 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe