Zgradba atomov in ionov
 

Zgradba atomov in ionov vaja 11
Shema prikazuje razporeditev elektronov po lupinah v atomu neznanega elementa.


  • Zapiši razporeditev elektronov po lupinah.

  • V kateri periodi se nahaja element?

  • V kateri skupini najdemo ta element?

  • Napiši ime tega elementa.

  • Koliko valenčnih elektronov ima atom tega elementa?


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe