Zgradba atomov in ionov
 

Zgradba atomov in ionov vaja 12


Katera izmed danih formul predstavlja delec kation?
 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe