Zgradba atomov in ionov
 

Zgradba atomov in ionov vaja 13


Katera izmed formul predstavlja anion?
 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe