Zgradba atomov in ionov
 

Zgradba atomov in ionov vaja 14


Atom elementa fluora (F) ima naslednjo razporeditev elektronov po lupinah:
  • Kakšno razporeditev elektronov po lupinah bo imel fluoridni ion ?

  • Koliko elektronov ima fluoridni ion v zunanji lupini in kakšna je lupina, ki vsebuje takšno število elektronov?

  • Razporeditev elektronov po lupinah za fluoridni ion je enaka razporeditvi elektronov po lupinah za atom nekega elementa. Za kateri atom gre?


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe