Zgradba atomov in ionov
 

Zgradba atomov in ionov vaja 15


Napiši razporeditev elektronov po lupinah za magnezijev ion .


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe