Zgradba atomov in ionov
 

Zgradba atomov in ionov vaja 16


Dopolni tabelo: 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe