Zgradba atomov in ionov
 

Zgradba atomov in ionov vaja 17


Atom katerega izmed naštetih elementov bo najraje tvoril ion z nabojem 2+?


  • rubidij

  • stroncij

  • bor

  • brom


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe