Zgradba atomov in ionov
 

Zgradba atomov in ionov vaja 18


Atom katerega izmed naštetih elementov bo najraje tvoril ion z nabojem 2-?


  • natrij

  • kalcij

  • ogljik

  • kisik


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe