Zgradba atomov in ionov
 

Zgradba atomov in ionov vaja 19


Dopolni tabelo! 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe