Zgradba atomov in ionov
 

Zgradba atomov in ionov vaja 1


Katera trditev ni pravilna?


  • Vrstno število določa vrstni red elementa v periodnem sistemu.

  • Elementi iste skupine periodnega sistema imajo podobne kemijske lastnosti.

  • Atomi elementov v 2. periodi periodnega sistema imajo vrstna števila od 11 do 18.

  • Elektronsko ovojnico atoma sestavljajo lupine.


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe