Zgradba atomov in ionov
 

Zgradba atomov in ionov vaja 2


Atom katerega elementa ima naslednjo razporeditev elektronov po lupinah (elektronska konfiguracija):
  • atom magnezija

  • atom natrija

  • atom kalcija


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe