Zgradba atomov in ionov
 

Zgradba atomov in ionov vaja 3


Kateri izmed naštetih atomov elementov ima največ zunanjih elektronov?


  • aluminij

  • kalij

  • klor


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe