Relativna molekulska masa
 

Relativna molekulska masa vaja 8


Prikazan je model molekule neke spojine. Beli kroglici predstavljata atoma vodika, rdeča pa atom kisika.
  • Za katero spojino gre?

  • Izračunaj relativno molekulsko maso molekule te spojine.


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe