Relativna molekulska masa
 

Relativna molekulska masa vaja 11


Molekulo neznane spojine sestavlja 5 atomov. Eden izmed njih je atom ogljika, ostali štirje pa so atomi istega elementa, ki pa ga ne poznamo. Relativna molekulska masa te neznane spojine je enaka 88,01.


  • Izračunaj relativno atomsko maso neznanega elementa.

  • Zapiši ime in simbol neznanega elementa.

  • Zapiši formulo neznane spojine.


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe