Relativna molekulska masa
 

Relativna molekulska masa vaja 12


Izračunaj relativne molekulske mase spojin:


  • amonijak

  • metan


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe