Relativna molekulska masa
 

Relativna molekulska masa vaja 14


Molekulo neke spojine sestavlja 6 atomov ogljika, 10 atomov vodika in 5 atomov kisika. Izračunaj relativno molekulsko maso molekule te spojine.


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe