Zgradba atomov in ionov
 

Zgradba atomov in ionov vaja 4


Koliko elektronov je lahko največ v prvih dveh lupinah elektronske ovojnice nekega atoma?


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe