Zgradba atomov in ionov
 

Zgradba atomov in ionov vaja 5


Kaj se mora zgoditi z atomom magnezija, da bo njegova zunanja lupina polna in bo imel stabilno elektronsko zgradbo?


  • Oddati mora 1 elektron.

  • Sprejeti mora 1 elektron.

  • Oddati mora 2 elektrona.


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe