Zgradba atomov in ionov
 

Zgradba atomov in ionov vaja 6


Dani so zapisi o elektronski zgradbi atomov:


  • Atom X ima 8 elektronov v elektronski ovojnici.

  • Atom Y ima v jedru 2 protona in 2 nevtrona.

  • Atom Z ima razporeditev elektronov po lupinah: 2,8,8


  • Razvrsti dane atome po naraščajočem vrstnem številu.

  • Kateri izmed danih atomov imajo polne zunanje lupine?


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe