Zgradba atomov in ionov
 

Zgradba atomov in ionov vaja 7


Navedi razporeditev elektronov po lupinah za atome elementov:

  • litij,

  • natrij,

  • kalij.


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe