Zgradba atomov in ionov
 

Zgradba atomov in ionov vaja 8


Slika prikazuje shemi dveh različnih atomov. Katera shema pripada atomu elementa ogljika? 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe