Zgradba atomov in ionov
 

Zgradba atomov in ionov vaja 9


V preglednici so razporeditve elektronov po lupinah za posamezne neznane atome elementov. Odgovori na vprašanja.  • Katera elementa sta v isti skupini?

  • Katera elementa sta v isti periodi?

  • Kateri element je v 2. periodi?

  • Atom katerega elementa ima v jedru 10 protonov?


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe